NK 294 – REIMEGREND

Vinnende bud: kr 78

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

REIMEGREND (Ref#: 9841 , Kilde: KulturNav)

REIMEGREND - se ØFSTHUS

---------

ØFSTHUS (Ref#: 14646 , Kilde: KulturNav)

ØFSTHUS poståpneri, på gården Reime, i Voss herred, Hardanger og Voss fogderi, under Bergen postkontor, i postruten Voss -- Myrdalen, ble opprettet den 1.1.1900. Sirk. 53, 20.12.1899.

Navnet ble fra 1.5.1907 skrevet ØVSTHUS. Sirk. 25, 30.4.1907.

Poståpneriet ble fra 31.1.1908 flyttet til Reime jernbanestasjon.

Fra 1.7.1909 ble poståpneriet lagt under Voss postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1927 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 12, 26.3.1927.

Navnet ble fra 1.8.1928 endret til REIMEGREND. Sirk. 30, 19.7.1928.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 igjen lagt under Voss postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5728 REIMEGREND ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5728)
Poståpnere/styrere:
Lærer O. Skjerve 1.1.1900.
Korporal Nils Pedersen Brække 9.1.1900.
Stasj.eksp. Jens Aasen 31.1.1908.
Banevokter B. Horvei midlertidig fra 19.11.1913.
Stasj.mester T. Rossow 28.1.1914.
Stasj.mester O. Huseby 23.9.1916 (f. 1876).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 13.4.1926.
Landpostbud Dagny Vangen 1.12.1981 (f. 1950), muligens kombinert styrer og landpostbud.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1900 kr 100,-, i 1909 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1914 kr 250,- .
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------