NK 283 – LYSEBOTN

Vinnende bud: kr 170

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-158

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYSEBOTN (Ref#: 7459 , Kilde: KulturNav)

LYSEBOTN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nedrebø, i Høle herred, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1893. Sirk. 25, 15.9.1893.

Poståpneriet ble fra 1894 bestemt fortsatt å underholdes v/Sirk. 17, 12.7.1894.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk LYSEBOTN nytt postnr 4127.

Postkontoret 4127 LYSEBOTN ble lagt ned fra 31.12.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 20.12.1999.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4113 / 4127)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Peder Danielsen Nedrebø 1.10.1893.
Kristian Pedersen Lyse 15.6.1917 (f. 1896).
Stasj.holder Erling Peerstøe 1.4.1964.
Torleif Bjerkreim kst. 1.6.1968 (f. 1942).
Lilli Strand kst. 1.7.1970.
Poststyrer (vikar) Erling Sigurd Sola kst. 1.4.1976.
Vikarer fra 1.12.1976.
Åse Rygh 1.10.1979 (f. 1934).

Årlig poståpnerlønn var i 1894 kr. 25, i 1900 kr 50,-, i 1910 kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------