NK 283 – GAMLE HELLESUND

Vinnende bud: kr 31

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #183-78

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GAMLE HELLESUND (Ref#: 3299 , Kilde: KulturNav)

GAMLE HELLESUND - se under GAMMEL- HELLESUND

---------

GAMMEL-HELLESUND (Ref#: 3304 , Kilde: KulturNav)

GAMMEL-HELLESUND er nevnt i en eldre poståpnerprotokoll som "poståpneri" fra 15.7.1858 under dampskipsfarten mellom Arendal og Christianssand. Videre er nevnt at i ca 1860 fungerte et sted med navnet BLIKSUND som poståpneri i stedet for Gammel-Hellesund.

Poståpneriet er likevel ikke nevnt i sirkulærer eller portotabeller. Årsaken kan være den korte årlige funksjonstiden, eller at poståpneriet egentlig bare var et postutvekslingssted.

Ifølge "Håndbok over Norske filatelistika" nevnes både BLIKSUND og GAMMEL-HELLESUND, som nedlagte ca 1860, og at poststedene ikke ble tildelt stempel.

Poståpner:
Losoldermann J. Salvesen 15.7.1858.

Årlig lønn ble satt til 6 spd. og årlig bestemmes av Dept.


GAMLE HELLESUND poståpneri, på ds.anl.stedet, i Høvaag herred, Nedenes fogderi under Lillesand posteksp. ble opprettet 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S postomr. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

4784 GAMLE HELLESUND postkontor C ble lagt ned fra 1.1.1989. Ny postadresse: 4772 HÆSTADSVINGEN. Sirk. 35, 17.10.1988.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4784)
Poståpnere/styrere:
H. Omundsen 1.7.1887.
Mathilde Omundsen 15.7.1897 (f. 1845).
Theodine Thorsen kst. 1.10.1921. Hadde tidl. vært vikar under sykdom mv.
Kjøpm. Rolf Lorentzen 1.10.1938 (f. 1912).
Aksel Kristensen 1.7.1944 (f. 1912).
Aubert Rasmussen midlt. 1.9.1945, fast 15.10.1945 (f. 1911).
Arne Hoff midlt. 1.9.1947, fast 15.12.1947 (f. 1911).
Alf Wallin Olsen 1.11.1961 (f. 1910).
Helena Jonassen vikar 1.3.1963, fast 1.6.1971 (f. 1921).

Årlig poståpnerlønn i 1887 var kr 50,-, i 1895 kr 150,-, i 1910 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og i 1914 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------