NK 282 – SKALBUKILEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-117

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKALBUKILEN (Ref#: 10957 , Kilde: KulturNav)

SKALBUKILEN - se KILEN brevhus

---------

KILEN (Ref#: 5741 , Kilde: KulturNav)

KILEN brevhus, Asnes herred, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, i postruten Aasnes -- Brogrängen, ble opprettet den 2.2.1886.

Brevhuset KILEN ble lagt ned fra 1.7.1896 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Skalbukilen.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 46.

Brevhusstyrere:
Lærer Emil Kokkin 2.2.1886.
Olaf Kilen i 1895 (f. 1869).


SKALBUKILEN poståpneri, i Aasnes herred, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, i postruten mellom Aasnes og Aasnes Finskov, ble underholdt fra 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet 2283 SKALBUKILEN ble fra 1.1.1995 endret til 2283 ÅSNES FINNSKOG. Sirk. 23, 15.12.1994.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2283)
Poståpnere/styrere:
Olaf Kilen 1.7.1896 (f. 1869).
Helge Kilen 31.12.1938 (f. 1904, død 4.3.1942).
Petra Bjørnstad midlt. 4.3.1942, fast 1.8.1942 (f. 1918).
Lisbet Bjørnseth vikar 1.9.1981, fast 1.3.1983 (f. 1954).

Årlig poståpnerlønn var fra 1896 kr 80,-, fra 1902 kr 200,- fra 1912 kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------