NK 282 – NES I FOSNA

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #190-168

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NES I FOSNA (Ref#: 8352 , Kilde: KulturNav)

NES I FOSNA - se NÆS I BJUGN

---------

NÆS I BJUGN (Ref#: 9197 , Kilde: KulturNav)

NÆS I BJUGN poståpneri, i Bjugn herred, Fosen fogderi, under Trondheim postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889 med virksomhet fra 1.7.1889 og med 2 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Bjugn poståpneri. Sirk. 16, 3.7.1889.

Etter postmesteren i Trondhjems ønske ble poståpneriet likevel ikke opprettet før den 1.8.1889.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 likevel skrevet NES I BJUGN.

Fra 1.7.1900 ble navnet endret til NES I FOSEN. Sirk. 26, 30.6.1900.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til NES I FOSNA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet NES I FOSNA ble lagt ned fra 1.2.1967. Sirk. 40, 22.11.1966. Ny postadresse: 7165 OKSVOLL. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble først tilstendt i 1889.

Poståpnere:
Fredrik Johansen Berg 1.8.1889 (f. 1849).
Fru Kjersten Bergen 15.1.1919 (f. 1859).
Claus Berg 1.8.1925.
Fenrik Asbjørn Berg 1.3.1937 (f. 1899)
J. Olav Berg midlertidig fra 1.6.1951.
Oskar Aksel Nes 1.4.1952 (f. 1925).

Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 50,-, i 1989 kr 200,-, i 1901 kr 250,-, i 1905 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------