NK 273 – KALANDSEIDET

Vinnende bud: kr 21

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-79

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KALANDSEIDET (Ref#: 5602 , Kilde: KulturNav)

KALANDSSEIDET poståpneri, i Fane herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra Nesttun -- Os-banens start den 1.7.1894. Sirk. 15, 22.6.1893.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Nesttun postktr. Sirk. 21, 2.8.1957.

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Bergen postomr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5210 KALANDSEIDET ble lagt ned fra 3.6.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 8.5.1996. 3.6.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KALANDSEIDET nytt postnr 5229.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5210 / 5229)
Poståpnere/styrere:
Banevokter Lars Svendsen 1.7.1894.
Stasj.eksp. Kari Espetvedt 1.1.1903 (f.1859).
Tlf.best. og handelsm. Hjalmar Espetvedt 1.11.1926 (f.1882).
Johan Espetvedt midlt. 16.9.1952, fast 1.12.1952 (f.1926).
Posteksp. Torill Harkestad (Kronstad) 1.11.1981 (f.1962).
Else Djuve Arnesen vikar 1.5.1991.

De første årlige poståpnerlønninger var i 1894 kr 100,-, i 1909 kr 150,-, i 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------