NK 27 – SILGJORD

Vinnende bud: kr 27

Liten blekkstrek på baksiden.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Liten blekkstrek på baksiden.
Frimerkeauksjon #170-97

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SILGJORD (Ref#: 15472 , Kilde: KulturNav)

SILGJORD - Se SILLEGJORD

---------

SILLEGJORD (Ref#: 10838 , Kilde: KulturNav)

SILLEGJORD poståpneri, i Sillegjord prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 13.5.1835.

Det hadde imidlertid langt tidligere vært en slags postordning på stedet. Prestene var dem som uten annen lønn enn fribrev tok ut og la inn brevene i postskreppa. Hans Landstad er nevnt som en av dem som ordnet med posten på prestegården fram til 1830. Posten ble da flyttet til Utbøen, som var klokkergården der klokkeren Knud Tovsen tok over.

Fra den offentlige opprettelsen i 1835 ble det også satt i gang en ukentlig postrute for Statens regning fra Skien gjennom Telemarken via Holden (nå: Holla), Bø og Sillegjord prestegjelde til gården Ruim i Hvidesøe (nå: Kviteseid) prestegjeld og tilbake.

I poststedsfortegnelsen 1848 er navnet endret til SILGJORD og fra fortegnelsen 1898 endret til SELJORD.

I slutten av mai 1904 ble poståpneriet flyttet til handelsstedet Rørnes.

Fra 1.11.1970 ble poståpneriet lagt under Notodden postkontor. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedssgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fa 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3840 SELJORD tildelt postnr 3835.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 261 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3840)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den første notering om poståpnere sees i en timeseddel fra 1835, som er attestert av Th. Thorn/Thom/Thoum?
Kirkesanger Knud Thovsen er nevnt i en eldre poståpnerprotokoll uten år/dato.
Kirkesanger Hans Knudsen Udbø 1.1.1873.
Landh. O. A. Olsen 21.10.1875.
Kirkesanger, senere lensm. Olaf Sveinsson 1.10.1876 (f. 1842). Under hans deltakelse på Stortinget i 1888 og 1889 ble poståpneriet styrt av Anne Sveinsson.
Einar Sveinsson 1.1.1917 (f. 1875).
Jardtrud Sveinsson (Sveinsson Dahl) midlertidig fra 8.11.1945, fast 1.6.1945 (f. 1915).
Gunnar Sveinsson 1.7.1952 (f. 1920).
Poststyrer Bjarne Haugan 1.9.1987 (f. 1931).
Postmester Gunn Snaunes 15.5.1998.
Postmester Tone Gravir 1.1.2001.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1835 1854 1866 1896 1906 1913 1914 1917
Spd. 4 48 80
Kr 720 750 800 900 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------