NK 253 – STRØMMEN

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-165

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRØMMEN (Ref#: 12149 , Kilde: KulturNav)

STRØMMEN (under Aalesund) er i en eldre poståpnerprotokoll nevnt som poståpneri under fisketiden i 1871. (Ikke sirk.).

Poståpner:
Handelsm. Eriksen fra 1871 (Jnr. 207/71).

---------

STRØMMEN (Ref#: 12154 , Kilde: KulturNav)

STRØMMEN poståpneri - se RÆLINGEN

---------

RÆLINGEN (Ref#: 10236 , Kilde: KulturNav)

RÆLINGEN poståpneri, i Fedt prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 31.5.1851, med virksomhet fra 21.11.1851 og med ukentlig bipostrute mellom Skedsmo poståpneri og Fedt og Enebaks prestegjeld. Sirk. 37, 7.11.1851.

Poståpneriet ble fra 1.2.1855 flyttet til Strømmen, og fikk samtidig navnet STRØMMEN JERNBANESTATION. Sirk. 12, 29.12.1854.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til STRØMMEN JERNBANESTASJON ved Kgl.res. 21.12.1917.

Poståpneriet ble fra 1.7.1920 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 31, 19.6.1920.

Fra 1.7.1922 ble navnet endret til bare STRØMMEN. Sirk. 30, 26.6.1922.

Poståpneriet fikk fra 1.5.1948 status av postkontor.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret gitt status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

(2010)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den som først ordnet med posten, er ukjent.
Gårdbr. Knud Ryen 1.2.1855.
Stasj.mester Sørlie 1.3.1861.
Stasj.mester Ole Jensen 1.9.1865.
Telegrafist K. J. Strand kst. 15.2.1895.
Stasj.mester H. P. Hansen 1.11.1895.
Stasj.mester B. O. Andersen 7.4.1897.
Stasj.mester Didrik E. Høyer 31.10.1899.
Telegrafist Olof Ellingsen ble kst. 26.6.1904.
Stasj.mester Fr. M. Andersen 22.9.1904.
Stasj.mester A. Smith 2.12.1905.
Kontorist Even Hoberg 1.6.1919 (f. 1890).
Marie Hoberg 1.10.1921 (f. 1887). I tre mndr i 1943 styrt av res.posteksp. A. Andersen grunnet Marie Hobergs sykdom.
Poståpner Johan Leonard Bakke 1.5.1948.
Postfullm.I Rolf Jacobsen 1.5.1954 (f. 1896).
Postkass.IV Per Sigurd Bø 1.6.1962 (f.1921).
Postinsp. Sigrid Gjøra vikar fra 1.11.1986 (f. 1943).
Postmester Aud Irene Dalen Nielsen 1.11.1995.
Postmester Ronald Skorstad 1.5.1998.

Årlig poståpnerlønn var:

1851 1865 1878 1890 1899 1908 1911 1917
Spd. 8 48
Kr 320 500 650 750 850 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 292 (ca 1855/56?) og fikk den 6.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver (tekst Strømmen jernbanestation).

---------