NK 253 – HARSTAD

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HARSTAD (Ref#: 4051 , Kilde: KulturNav)

HARSTAD - se THRONDENÆS

---------

ERVIG (Ref#: 2303 , Kilde: KulturNav)

ERVIG fogdegaard er ifølge posthistorien forløper til det senere poststedet HARSTAD. Poststedet kom i virksomhet i 1663, og ble opprettholdt fram til 1710. Senere er poststedet i virksomhet igjen fra 1715 fram til 1781, da det antakelig ble lagt ned.

Ca 1783 overtok fogden J. Holmboe fogdegaarden, og søkte da om portofrihet for egne brev i egenskap av å være poståpner. "Poståpneriet" synes fra da av å være i permanent virksomhet fram til 1799.

Ca 1800 ble poststedet flyttet til Throndenæs, og navnet ble fra da THRONDENÆS (eller TRONÆS). Prosten der, Esten Steen, var poståpner fram til 1802.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er poststedet benevnt SANDTORV I TRONÆS, og i en fortegnelse fra 1808 over poststeder som da skulle skifte segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok) benevnt POSTÅPNERI. Navnet er TRONÆS. Det samme er brukt i portokart og fortegnelser fram til 1816. Fra 1837 er navnet igjen THRONDENÆS og ligger i Throndenæs prestegjeld i Senjen og Tromsø fogderier. Poståpneriet lå antakelig først under Trondhjem postktr., senere under Nordland postktr. (Namsos 1866), og fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postkontor.

Ved Kgl.res. 12.8.1848 ble det bestemt at en bipost skulle opprettes fra Throndenæs til Sandtorvholm, og poststedet ble da flyttet til Harstadhavn. Poståpneriets navn ble likevel først endret 1.7.1884 fra Throndenæs til HARSTAD. Sirk. 7, 21.4.1884.

HARSTAD poståpneri ble fra 1.10.1893 opphøyet til postkontor. Sirk. 23, 22.8.1893.

I 1876 lå poståpneriet nede ved kaia. Fra opprettelsen av postkontor i 1893 ble det plasert der Kaffistova lå i 1953, og fra 1.11.1897 er postkontoret nevnt å ligge i enkefru Hansens gård. Senere er postkontoret flyttet til hjørnet av Storgata og Hvedings gate. I 1922 ble postkontoret flyttet til lokaler i egen gård.

9400 HARSTAD pk ble 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk 6, 20.3.1998.

Poståpneriet nyttet antakelig først 3-rings kassasjonsstempel nr 305 (ca 1855/56), og fikk tilsendt datostempel 7.2.1857 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9400)
De som først ordnet med posten var fogdene, men navnene er bare delvis kjent.
Fogden Jens Holmboe er nevnt fra ca 1783.
Presten Esten Steen ca 1800 til 1802.
Kirkesanger Normann var poståpner i en tid, og deretter igjen prestene i en rekke år.
Presten (kirkesanger) S. Kildal var poståpner i tiden 1811 til 1820.
Simon N. Kildal til 1823.
Seminarlærer Alsing i ca 1830.
Wilhelm Kaarbø fra 1848.
Rikard Kaarbø fra 1876.

(9400)
Postmestere/postsjefer:
Lauritz Adolph Hanssen 1.10.1893 (f.1854).
Postfullm. Lars Hess Bing midlertidig fra 1.10.1897 (f.1865).
Posteksp. I, Johan Thurn 1.3.1898 (f.1865, død 11.7.1920).
Postfullm. Adolf Ulriksen midlertidig fra 11.7.1920 (f.1875).
Postmester Tobias Tharaldsen 1.4.1921, tiltrådt 1.5.1921 (f.1872) med Ulriksen som midlertidig styrer, likeledes under tjenestefrihet i 1924.
Postfullm. Adolf Ulriksen midlertidig kst. 1.7.1924.
Postfullm. I, Oscar Marentius Thelle 7.11.1924, tiltrådt 1.4.1925 (f.1872) med postfullm. Ulriksen som midlertidig styrer.
Postmester Leif Falch 1.11.1931, tiltrådt 1.3.1932 (f.1877) med postfullm. Jens Gaarde som midlertidig styrer (f.1881).
Postfullm. Christian Krogh Holm kst. 1.7.1942 (f.1883).
Postfullm. I, John Lorang Aspelund 1.4.1944 (f.1904).
Postmester Leif Falch gjeninntrått etter okkupasjonens opphør. Sirk. 14, 14.6.1945.
Postfullm. I, Einar Bernhard Eriksen 1.11.1947 (f.1890).
Avd.sjef Paul Arthur Jensen 1.1.1958 (f.1894).
Postmester Konrad Ingebrigtsen 1.9.1965 (f.1912).
Avd.leder Bjørn Sigfred Voktor 1.8.1979 (f.1925).
Postsjef: Kontorsjef Lars Kristian Pedersen 1.4.1989 (f.1939).
Postsjef Eilif Leander Hjalmar Ludvigsen 1.11.1992 (f. 1944).

Årlig lønn:

1860 1869 1875 1879 1886 1889
Spd 40 60 120
Kr 600 720 1000

---------

HARSTAD (Ref#: 4052 , Kilde: KulturNav)

HARSTAD - se ERVIG fogdegaard

---------

HARSTAD (Ref#: 4053 , Kilde: KulturNav)

HARSTAD - se TRONÆS

---------