NK 252 – VALLE

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-62

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VALLE (Ref#: 13733 , Kilde: KulturNav)

VALLE poståpneri, på Kjellberg ved kirken, i Sætersdal,Valle prestegjeld, i Robygdelaget, senere Sætersdalen fogderi, under Kristiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.3.1859 og ved nedleggelse av den tidligere brevdragerinnretningen på stedet. Sirk. 1, 3.2.1859.

I 1890 ble det opprettet en 2nen ukentlig bipostrute mellom Valle og Bygland, i stedet for den tidligere bipost mellom Ose i Sætersdalen og Bygland.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 11.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VALLE nytt postnr 4747.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1882 av 2-rings vanlig type.

(4690 / 4747)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Sundsdahl 1.3.1859.
Kirkesanger John Knudsen Holum 1.7.1867.
Gårdbr. Ole Paulsen Kjelleberg 1.1.1880 (f. 1838).
Gårdbr. Ole Torjussen Sogneskar kst. 3.9.1904, fast 1.10.1904 (f. 1859).
Gårdbr. Torgeir O. Sogneskar kst. 16.11.1929 (f. 1891).
Postkass.IV Ingebjørg Aamli 15.9.1959 (f. 1931).
Landpostbud Halvard Aamli 15.3.1982 (f. 1932).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1859 12 Spd., i 1874 16 Spd., i 1883 kr 80,-, i 1898 kr 250,-, i 1909 kr 450,-, i 1912 kr 500,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

VALLE (Ref#: 13734 , Kilde: KulturNav)

VALLE postfilial (5050 Nesttun), i Bergen komm., Hordaland fylke, under Nesttun postkontor, ble opprettet den 4.5.1987. Sirk. 19, 25.5.1987.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene under VALLE nytt postnr 5227 NESTTUN.

Postkontoret VALLE, 5227 NESTTUN ble lagt ned fra 18.5.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 23.4.1999.

(Valle)
Filialstyrer:
(?) (?) (?) 4.5.1987.

---------

VALLE (Ref#: 13735 , Kilde: KulturNav)

VALLE postgård, i Næsne, Nordland amt, ble ifølge posthistorien opprettet i 1770-årene.

Ble lagt ned ca 1807.

Jacob Petter er nevnt som den som ordnet med posten ca 1800.

---------