NK 251 – NOTODDEN

Vinnende bud: kr 19

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-173

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NOTODDEN (Ref#: 8965 , Kilde: KulturNav)

NOTODDEN - se LILLEHERRED

---------

LILLEHERRED (Ref#: 7183 , Kilde: KulturNav)

LILLEHERRED poståpneri, i annex til Hiterdal, Nedre Telemark fogderi, under Skien postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 8.6.1872, med virksomhet fra 1.11.1872 og med dobbelt ukentlig postgang mellom Kongsberg og Skien. Sirk. 30, 25.10.1872.

Poståpneriet ble midlertidig lagt ned fra 1.7.1879 til 1.7.1880. Sirk. 21, 28.7.1879, og Sirk. 15, 26.6.1880.

Navnet ble fra 1.12.1893 (protokoll) endret til NOTODDEN. Sirk. 4, 19.2.1894.

Fra 1.4.1907 opphøyet til POSTKONTOR ( antakelig grunnet driften av Norsk Hydro). Sirk. 18, 27.3.1907.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i NOTODDEN tildelt postnr 3674 -- 3681 og 3683 -- 3684. Samtidig fikk postboksadressatene under NOTODDEN postkontor tildelt postnr 3671 (postboksnr 1--119), 3672 (postboksnr 120--260), mens HEDDAL fikk postnr 3673 NOTODDEN.

Ifølge "Norske Filatelistika" ser det ut for at poststedet fikk datostempel først den 6.1.1882 av 2-rings type, uten tverrbjelker, men med hull.

(3670)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Frihandler Johan G. Thommassen 1.11.1872.
Johan Gotfred Thommassen 1.7.1880 (f. 1839). (Kan være samme som ovenfor, eller i samme familie som førstnevnte.)
Jonas Simonsen kst. 15.2.1906.
Postass. Borghild Brattelid tilsatt som postmester 1.4.1907. Grunnet sykdom ble hennes tjeneste byttet, og posteksp. H. F. Hansen (fra Kristiania) ble innsatt som postmester fra 1.5.1908 (Sirk. 24/1908).
Posteksp. I Tobias Tharaldsen kst. 5.9.1909.
Posteksp. Georg Næss 1.10.1910.
Jens Martin Jørgensen 1.5.1925, tiltrått 1.9.1925, med posteksp. Jonas Simonsen som midlertidig bestyrer.
Posteksp. Alf Tollum kst. under ledighet fra 4.11.1936.
Postmester Ragnvald Severin Willumsen 1.2.1937, tiltrått 15.4.1937, med posteksp. Alf Tollum som midlertidig bestyrer.
Postfullm. II Alf Tollum midlertidig kst. under ledighet fra 1.2.1942.
Postmester Hans Strengehagen kst. 1.1.1943, tiltrått 1.5.1943, under midlertidig bestyrelse av postfullm. II Alf Tollum.
Postfullm. II Karl Olav Skundberg 1.10.1946.
Postfullm.I Gunnar Næss 1.9.1958 (f. 1901).
Postinsp. Leif Gundersen 1.7.1971 (f. 1924).
Kontorsjef Olav Naper Nome 1.4.1974 (f. 1924).
Postsekr. Jørgen Aasen 1.7.1990 (f. 1943).
Postmester Britt Paula Hansen 15.5.1998.

Den årlige lønnen var i 1872 16 Spd., i 1880 kr 64,- som i 1897 var øket til kr 600,-.

(NB! Se også nytt Lilleherred.)

---------