NK 25 – SARPSBORG

Bud nå: kr 5

Uvanlig TH stempel. Grad 7. Merket har en tynnhet.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig TH stempel. Grad 7. Merket har en tynnhet.
Frimerkeauksjon #991-32

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SARPSBORG (Ref#: 10669 , Kilde: KulturNav)

1700 SARPSBORG postkontor A

Innledning
Før Sarpsborg postkontor ble opprettet, ble det opprettet et poståpneri under navnet Sannesund ved Kgl.res. 6.5.1840. Poståpneriet lå i Tune herred, Mosse og Tune fogderi, antakelig under Fredrikshald postkontor. Poståpneriet er nevnt i portotabellene 1840 og 1841, men ikke senere. Poståpneriet ble antakelig lagt ned i forbindelse med opprettelsen av Sarpsborg postkontor.

SARPSBORG postkontor ble opprettet ved Kgl.res. 17.10.1841 med midlertidig virksomhet fra 1.3.1842.

Fast postkontor ved Skriv av 14.2.1842.

Postkontoret var forent med byfogdembetet fra opprettelsen og fram til 1858. (Kgl.res. 16.10.1857).

Den egentlige årsak til opprettelsen av SARPSBORG postkontor var at hovedpostruta ble lagt om og skulle gå over Sarpsborg istedenfor over Fredriksstad. Det ble da opprettet en bipostforbindelse mellom Sarpsborg og Fredriksstad.

Fra 1.3.1996 fikk gate- og veiadresser i SARPSBORG egne postnr både under postkontoret SARPSBORG og under poststdsnavnene GRÅLUM, KLAVESTADHAUGEN, HAFSLUNDSØY, GREÅKER, BORGENHAUGEN, YVEN, ISE, og SKJEBERG.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i SARPSBORG postnr 1704, 1706--1711, 1721--1727 SARPSBORG og i tilleg de ovennevnte nabo-postkontorer med nye postnr.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk postkontoret tildelt datostempel i 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver, samt 3-rings kassasjonsstempel nr 256 i ca 1855/56.

(1700)
Postmestere/postsjefer:
Byfogd Hans Petter Rested 1844--1847 (f. 1800).
Byfogd Georg Pettersen 6.7.1850 (f. 1803). Under fravær i 1857 ble stedet styrt midlertidig av en provisor.
Cand.theol. Lauritz Eitzen 23.1.1858, tiltrådt 1.5.1858 (f. 1813).
Kaptein Herman Ruge 2.2.1867, tiltrådt 11.4.1867 (f. 1824).
Kontorbetjent Johan Christensen kst. 4.7.1869.
Kaptein/styrmann Claus Oluf Petersen 29.11.1869, tiltrådt 1.1.1879 (f. 1826).
Førstebetjent Alphonse Rose kst. 29.10.1874 (f. 1847).
Erik Christian Kastrup Müller 6.3.1875, tiltrådt 1.8.1875 (f. 1845).
Enke Karen Helene Kstrup Müller midlertidig kst. 8.6.1892 (f. 1845).
Posteksp. Abraham Jacobsen 8.9.1892 (f. 1844, død 1911).
Posteksp.II Olaf Jacobsen kst. under ledighet fra 1.3.1911 (f. 1878).
Postmester Ole Andreas Dahl 1.6.1911 (f. 1962, død 1917).
Midlt. posteksp. Oscar Gabriel Homme kst. 3.9.1917 (f. 1888).
Feltpostmester Ole Rambech 1.1.1917, tiltrådt 1.4.1918 (f. 1864), med Oscar Homme som midlertidig bestyrer.
Postmester Christian Heyerdahl Olsen kst. 1.3.1930, tiltrådt 1.6.1930 (f. 1870), med postfullm. Anton Eldrup som midlertidig bestyrer (f. 1884).
Sekr. Olav Osnes underledighet fra 6.3.1940 (f. 1890).
Postfullm. Louis Jordfald 1.11.1940, tilltrådt 1.2.1941 (f. 1882), med posteksp. Karl Ferstad som midlertidig bestyrer (f. 1897).
Avd.sjef Hans Hjalmar Krogsvold under ledighet fra 26.6.1952 (f. 1896).
Avd.sjef Janne Julius Holden 1.1.1953 (f. 1893).
Avd.sjef II Herman Alfred Engebretsen 1.7.1960 (f. 1898, død 1968).
Postmester Haakon Johan Leren 1.12.1968 (f. 1916).
Postsekr. Jan Erik Strand 1.9.1983 (f. 1940).
Postmester Jan Erik Skofterud Olsen 1.5.1998.

Årlig postmesterlønn var i 1842 100 Spd. + gebyrer av vanlige brev. I 1849 = 250 Spd., i 1851 = 500 Spd., i 1866 = 600 Spd., i 1875 = kr 1.200,-, og i 1877 = kr 5.080,-.

NB: Nytt SANDESUND, se under SARPSBORG S.

---------