NK 249 – VÅLER I SOLØR

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-203

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VÅLER I SOLØR (Ref#: 14500 , Kilde: KulturNav)

VÅLER I SOLØR - se VAALER I SOLØER

---------

VAALER I SOLØER (Ref#: 13668 , Kilde: KulturNav)

VAALER I SOLØER poståpneri, i Vaaler prestegjeld, Soløer fogderi, under Kongsvinger posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 2.5.1855, med virksomhet fra 1.7.1855. Sirk. 6, 8.6.1855.

Navnet er ca 1880 skrevet VAALER I SOLØR.

Poståpneriet ble fra 1.7.1913 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 28, 28..6.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VÅLER I SOLØR.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk poståpneriet fra 1.1.1974 midlertidig status av postkontor B. Sirk. 51, 28.12.1973.

Postnr 2290 ble tatt i bruk fra 18.3. 1968. Fra 1.6.1980 ble dette utskriftet med postnr 2436. Sirk. 18, 19.5.1980.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 328 (ca. 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2290 /2436)
Poståpnere/postmestere:
Landh. Astrup 1.7.1855.
Sogneprest N. G. Berg 1.4.1860.
Landh. Peter Astrup 1.10.1864.
Gårdbr. Ole Arnesen Bakkevold 1.11.1865. (På gården Vaaler.)
Karloth Vaaler 11.9.1880.
Kst. lensmann Nils Astrup 1.1.1884.
Frk. Augusta Marie Astrup 15.2.1885 (f. 1863).
Erling Lidvard Strøm 1.9.1939 (f. 1904).
Poståpner Arne Ivar Nysæter 1.8.1969 (f. 1925).
Postkass. Per Ove Jansen 1.1.1979 (f. 1949).
Postmester Terje Stenberg 1.1.1989 (f. 1953).
Postkass. Egil Olav Hansen 1.12.1989 (f. 1958).
Postmester Åse Lonkemoen Hansen 1.3.2001 v/Våler i Solør posthandel.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1855 1869 1874 1877 1891 1902 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 24 36 48
Kr 300 400 750 800 850 1000 1100 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------