NK 249 – VÆRLANDET

Vinnende bud: kr 15

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-207

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VÆRLANDET (Ref#: 14444 , Kilde: KulturNav)

VÆRLANDET - se BULANDET

---------

BULANDET (Ref#: 1364 , Kilde: KulturNav)

BULANDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Varø, i Askvold herred, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet fra 1.7.1890. Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1.1.1905 endret til VÆRLANDET. Sirk. 50, 17.12.1904. Samtidig som nytt Bulandet poståpneri ble opprettet.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Florø postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

6986 VÆRLANDET postkontor ble nedlagt fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert v. oppr., og i 1905 ble levert datostempel av samme type med navnet Værlandet.

(6986)
Poståpnere/styrere:
Landh. Iver Karlsen Værø 1.7.1890.
Ds.eksp. Bernt Adreassen Værø 1.1.1907 (f. 1877).
Ludvig Hittum midlt. 1.10.1932.
Landh. og ds.eksp. Sverre Brosvik 15.3.1937 (f. 1904).
Andreas Hittum midlt. 24.8.1941.
Sverre Brosvik 16.9.1945. (Død 8.8.1960.)
(?) (?) (?) 8.8.1960.
Molly Værøy vikar 1.11.1961, kst. 1.4.1962, fast 1.7.1963 (f. 1929).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1892, da årlig lønn ble satt til kr 40,-, fra 1897 kr 100,-, fra 1903 kr 150,-, fra 1911 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------