NK 249 – SØRHEIM

Vinnende bud: kr 5

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #994-34

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRHEIM (Ref#: 12649 , Kilde: KulturNav)

SØRHEIM - se LERI I SOGN

---------

LERI I SOGN (Ref#: 7064 , Kilde: KulturNav)

LERI I SOGN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Søreim, i Lyster herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Lyster poståpneri, ble opprettet den 1.4.1900. Sirk. 16, 2.4.1900.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.4.1927 endret til SØRHEIM. Sirk. 11, 18.3.1927.

Fra 1.3.1959 ble poståpneriet lagt under Sogndal postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

5819 SØRHEIM underpostkontor ble lagt ned fra 1.10.1976. Ny postadresse: 5833 SKJOLDEN. Sirk. 21, 27.7.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5819)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Ole Olsen Sørheim 1.4.1900 (f. 1856).
Tlf.styrer Anna Alme 1.1.1927 (f. 1895).
Tlf.styrer Arne Alme 1.2.1964 (f. 1928), fra 1.10.1976 landpostbud i rute 4687, Skjolden.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------