NK 249 – SANDVÆR I HELGELAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-199

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDVÆR I HELGELAND (Ref#: 10635 , Kilde: KulturNav)

SANDVÆR I HELGELAND poståpneri, på Sandvær, i Herø herred, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt inntil videre hvert år fra 1897 i tiden 15.10. til 15.4., med ukentlig bipostrute til/fra Brasøen. Sirk. 41, 27.9.1897.

Poståpneriet ble fra 1.4.1900 underholdt hele året. Sirk. 16, 2.4.1900.

Ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.11.1975 endret til bare SANDVÆR. Sirk. 36, 29.9.1975.

Underpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8844 SANDVÆR ble nedlagt fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 13, 10.7.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8844)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og fisker Jens Pettersen Sandvær 15.10.1897 (f. 1852).
Petter Pettersen 15.10.1922.
Jarle D. Jakobsen 1.8.1933 (f. 1907).
Willy Jacobsen kst. 1.7.1977 (f. 1947).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------