NK 249 – RINGSAKER ÅSMARK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-178

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RINGSAKER ÅSMARK (Ref#: 9968 , Kilde: KulturNav)

RINGSAKER ÅSMARK - se RINGSAGER AASMARK

---------

RINGSAGER AASMARK (Ref#: 9965 , Kilde: KulturNav)

RINGSAGER AASMARK poståpneri, i Aasmarken capelsogn, i Ringsager prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 11.10.1873, med virksomhet fra 1.1.1874 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Ringsager poståpneri. Sirk. 26, 28.12.1873.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk.29, 10.12.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet RINGSAKER AASMARK.

Poståpneriet lå i 1904 på gården Brusmundrud (Brumundsrud?).

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RINGSAKER ÅSMARK.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.7.1980 endret til bare ÅSMARKA. Sirk. 22, 19.6.1980.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1886.

(2365)
Poståpnere/styrere:
Christian Pedersen Neraasen 1.1.1874.
Gårdbr. Peder Christiansen Neraasen 1.1.1881.
Peter Pedersen Neraasen 15.6.1890.
Landh. Helge Bjerke 23.2.1904.
Landh. Halvdan Bjerke 1.10.1936 (f. 1901).
Kåre Marius Hansen 15.3.1972 (f. 1920).
Randi Marit Bjerke Sveum 1.4.1976 (f. 1928).
Postfullm. Berit Bråte Sveen vikar fra 1.9.1988 (f.1959).

Årlig poståpnerlønn:

1874 1886 1908 1912 1914 1917
Spd. 12 64 150 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------