NK 249 – OMASTRAND

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-197

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OMASTRAND (Ref#: 9365 , Kilde: KulturNav)

OMASTRAND - se OMASTRANDEN

---------

OMASTRANDEN (Ref#: 9366 , Kilde: KulturNav)

OMASTRANDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Oma, i Strandebarm og Varaldsø herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1896, med postforbindelse ved dampskip og ellers med ukentlig bipost til/fra Strandebarm poståpneri. Sirk. 38, 26.9.1896.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til OMASTRAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.4.1973 lagt under Voss postkontor. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5632)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. og landh. Svein Torgersen Weinæs 1.10.1896.
Frk. Borghild Weinæs (Tufte) 4.3.1914 (f.1892, død 24.11.1943).
Kåre Olavson Tufta midlertidig fra 25.11.1943, fast 1.7.1944 (f.1921).
Poststyrer Borgny Vik Mundheim 1.12.1988 (f.1943).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1901. Årlig lønn deretter:

1901 1908 1911 1914 1917
Kr 100 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------