NK 249 – NES I ÅDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-209

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NES I ÅDAL (Ref#: 8359 , Kilde: KulturNav)

NES I ÅDAL - se NÆS I AADALEN

---------

NÆS I AADALEN (Ref#: 9196 , Kilde: KulturNav)

NÆS I AADALEN poståpneri, på gården Næs ved Sperillen, i annex til Aadalen prestegjeld, Ringerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 1.7.1872, med virksomhet fra 1.7.1872. Sirk. 19, 28.6.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NES I AADALEN.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet NES I ÅDALEN.

Fra 1.4.1932 ble navnet endret til NES I ÅDAL. Sirk. 7, 22.3.1932.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull, ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt den 6.12.1882.

(3524)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Erik Jespersen Næs 1.7.1872.
Jesper Eriksen Næs notert i 1878.
Caroline Næs 15.7.1888.
Kirkesanger Lars Hall 1.4.1898 (f. 1862).
Ds.eksp. Ingvald Bølvigen 1.12.1922 (f. 1874).
Jørgine Gina Bølvigen 15.9.1944 (f. 1907).
Poståpner Oddrun Paula Haugelien ble kst. 1.9.1967 (f. 1940).
Poststyrer Oddrun Paula Hauglien 1.5.1998. (f. 1940).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1872 1882 1893 1901 1906 1912 1913 1917
Spd. 12
Kr 100 200 320 450 500 600 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NES I ÅDAL (Ref#: 8360 , Kilde: KulturNav)

NES I ÅDAL - se NÆS I AADALEN

---------