NK 249 – MOSTERØY

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1993

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1993
Frimerkeauksjon #193-26

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOSTERØY (Ref#: 8033 , Kilde: KulturNav)

MOSTERØY - se MOSTERØ

---------

MOSTERØ (Ref#: 8032 , Kilde: KulturNav)

MOSTERØ poståpneri, i Mosterø prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MOSTERØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1,1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4156 MOSTERØY, i Stavanger postområde, ble lagt ned fra 1.3.1993. Ny postadresse: 4082 VESTRE ÅMØY. Sirk. 2, 22.1.1993.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4156)
Poståpnere/styrere:
Ordfører og gårdbr. David Nicolaison Edland 1.7.1887 (f.1846).
Gårdb. Kristian Edland 1.9.1921 (f.1874).
Gårdbr. Leiv Edland 1.7.1947 (f.1916).
Ingvald Finnesand 1.6.1979 (f.1924).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 20,-, i 1895 kr 70,- i 1904 kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------