NK 249 – MØKSTER

Vinnende bud: kr 10

Defekt merke.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Defekt merke.
Frimerkeauksjon #171-205

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MØKSTER (Ref#: 8146 , Kilde: KulturNav)

MØKSTER - se MØGSTER

---------

MØGSTER (Ref#: 8137 , Kilde: KulturNav)

MØGSTER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Austevolds herred, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.1.1910. Sirk. 69, 22.12.1909.Navnet ble fra 1.7.1937 endret til MØKSTER. Sirk. 20, 21.6.1937.Postnr 5487 ble tildelt fra 18.3.1986. Fra 1.6.1980 ble dette skiftet ut med nytt postnr 5387. Sirk. 18, 19.5.1980.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 5387 MØKSTER ble lagt ned fra 20.4.1998 og samtidig omgjort til postfilial. (Melding ved stempelretur til Postmuseet.)Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen, som fra navneendringen i 1937 ble utskiftet med 2-rings type med tverrbjelker i indre ring.(5487 / 5387)

Poståpnere:

John M. Møgster 1.10.1910 (f.1863).

Telefonbest. Sigvald Johnsen Møgster 21.1.1933.

Telefonbest. Martha Johnsen Møgster 1.1.1938 (f.1897, død 3.12.1951).

Gerda Johnsen midlertidig fra 3.12.1951.

Ds.eksp. Alfred Johan Johnsen 1.5.1952 (f.1903).

Ingebjørg Randi Møgster 1.3.1978 (f.1938).Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1.1.1913, da årlig lønn ble satt til kr 150,- og fra 1.7.1913 kr 200,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------