NK 249 – KONGSMOEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-193

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KONGSMOEN (Ref#: 6140 , Kilde: KulturNav)

KONGSMOEN - se KONGSMO

---------

KONGSMO (Ref#: 6139 , Kilde: KulturNav)

KONGSMO poståpneri, i Foldereid herred, Namdalen fogderi, Nordre Trondhjem amt, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886 og med ukentlig båtpost til/fra Foldereid. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1896 endret til KONGSMOEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7868 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, men ble fra 1.7.1980 endret til 7976. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 7976 KONGSMOENi Namsos postområde ble nedlagt fra 16.1.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 34, 20.12.1995.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt først i 1888.

(7868 / 7976)
Poståpnere/styrere
Haagen Olsen Kongsmo 1.7.1886.
Konrad Haagensen 1.8.1919 (f. 1879).
Ds.eksp. Jakob Jakobsen Kongsmo kst. 1.11.1927 (f. 1876, død 9.6.1944).
Ingvald Rishaug midlt. 10.6.1944, fast 1.11.1944 (f. 1904).
Elsa Rishaug midlt. 26.6.1946.
Margit Kongsmo 1.5.1947 (f. 1901, død 1957).
Asbjørn Sæternes midlt. fra ca. 1958, kst. 1.9.1958 (f. 1905).
Landpostbud Gunmel Lanmo utførte komb.landpost og styrertjeneste fra 1.11.1973 (f. 1949).

Årlig poståpnerlønn var i 1886 kr 25,-, i 1893 kr 60,-, i 1897 kr 100,-, i 1907 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------