NK 249 – INNSET

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-204

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

INNSET (Ref#: 5356 , Kilde: KulturNav)

INNSET - se under INDSET

---------

INDSET (Ref#: 5323 , Kilde: KulturNav)

INDSET poståpneri, på stasjonen Arisbjerg, i Indset annex til Kvikne prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 1.11.1879 med virksomhet fra 1.1.1880. Sirk. 28, 15.11.1879.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble ved Kgl.res. 7.12.1889 og 29.1.1890 endret til ULSBERG fra 1.7.1890. Sirk. 20, 25.6.1890.
Samtidig ble nytt Inset poståpneri opprettet.

Poståpneriet ULSBERG ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Trondheim postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.10.1961 lagt under Oppdal postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7445 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, men ble fra 1.6.1980 endret til 7347. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 7347 ULSBERG ble lagt ned fra 1.11.1997. Ny postadresse: Ulsberg, 7393 RENNEBU. Sirk. 27, 10.10.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk Ulsberg nytt postnr og adresse, slik: Ulsberg, 7397 RENNEBU.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poståpneriet først i 1882.

(7445 / 7347)
Poståpnere/styrere:
Anders Johnsen fra 1.1.1880 (f. 1850).
Landh. John Holte 12.2.1911 (f. 1862).
Overtatt av Norges Statsbaner 11.4.1932.
Jernbaneflm. Henry Krokan 1.10.1978 (f. 1931).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1880 1883 1892 1901 1912 1913 1914 1917
Kr 64 128 150 200 350 400 450 800

Poståpneren fikk også i årene 1913 til 1918 midlt. årlig tillegg fra kr 150,- til 350 grunnet arbeidet ved jernbanen.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av ordinær lønn.

---------