NK 249 – HILDESTAD I VESTFOLD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-182

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HILDESTAD I VESTFOLD (Ref#: 4551 , Kilde: KulturNav)

HILDESTAD I VESTFOLD - se HILLESTAD I JARLSBERG

---------

HILLESTAD I JARLSBERG (Ref#: 4561 , Kilde: KulturNav)

HILLESTAD I JARLSBERG poståpneri, i Botne herred, Jarlsberg fogderi, under Holmestrand postktr., i postruten mellom Holmestrand og Larvik, ble opprettet 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Poståpneriet ble fra 1.7.1902 flyttet til jernbanestasjonen, og fra 31.9.1920 til Johan C. Olsens privatbolig.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HILDESTAD I JARLSBERG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1930 endret til HILDESTAD I VESTFOLD. Sirk. 53, 18.12, og 55, 27.12.1929.

Da posttjenesten i 1935 ble overtatt av Vittingfossbanen, er poståpneriet igjen flyttet tilbake til stasjonen, men lå trolig fra 1.1.1940 på Kronlia (etter opphørt kontrakt med jernbanen).

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Tønsberg postktr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.9.1975 endret til HILDESTAD. Sirk. 21, 2.6.1975.

Fra 1.1.1977 ble navnet igjen endret, denne gang til HILLESTAD. Sirk. 34, 26.11.1976.

3093 HILLESTAD postkontor C ble midlertidig lagt ned 1.3.1988.

Postkontoret 3093 HILLESTAD i Tønsberg postområde ble nedlagt fra 31.12.1994. Ny postadresse: 3088 BOTNE. Sirk. 24, 23.12.1994.

Poståpneriet fikk sitt første datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ved opprettelsen.

(3093)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Johan Isachsen 1.7.1896.
Stasj.mester Johan Skarboe 1.7.1902.
Stasj,mester Axel Hansen 5.12.1902.
Stasj.mester H. O. Iversen 1.4.1903.
Stasj.mester G. G. Steinert 5.5.1905.
Stasj.mester T. Moe 20.8.1906.
Stasj.mester P. Knutsen midlt. i 1911.
Stasj.mester, senere gårdbr. Johan Christian Olsen 10.11.1911 (f.1882).
Overtatt av Vittingfossbanen i 1935.
Per Bakke Knutsen 1.1.1940 (f.1886, død 12.12.1943). (På Kronlia.)
Henriette Johanne Knutsen midlt. 13.12.1943, kst. 1.7.1944 (f.1887).
Marion Lofthus midlt. 17.5.1952, fast 1.10.1952 (f.1919).
Johan Glenne landpostbud fra 1.5.1985, antakelig som kombinert l.p.bud/styrer (f. 1926).

De første årlige poståpnerlønninger:

1896 1902 1915 1916 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 90 160 200 250 350 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------