NK 249 – HERØYSUNDET

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-188

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HERØYSUNDET (Ref#: 4504 , Kilde: KulturNav)

HERØYSUNDET - se HERØSUNDET

---------

HERØSUNDET (Ref#: 4488 , Kilde: KulturNav)

HERØSUNDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Herøen, i Kvindherred herred, Søndhordland fogderi, under Bergen posdistrikt, ble inntil videre underholdt fra 15.8.1885. Sirk. 17, 10.8.1885.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HERØYSUNDET. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble lagt under Stord postdistrikt ra 1.10.1959. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av vanlig 2-rings type ble levert poststedet i 1888.

(5462)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og landh. Gjert Samsonsen Helvik 15.8.1885 (f.1838).
Fru Kristine Helvik 11.4.1917 (f.1855).
Tora Gjertsdatter Helvik 1.10.1921 (f.1878).
Anna Constanse Hovland Helvik 1.1.1944 (f.1898).
Gerd Helvik kst 1.11.1968 (f.1925).
(?) (?) (?)

De første årlige poståpnerlønninger:

1885 1890 1897 1905 1909 1914 1917
Kr 20 100 150 200 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------