NK 249 – HARDBAKKE

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-34

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HARDBAKKE (Ref#: 4041 , Kilde: KulturNav)

HARDBAKKE - se SULEN (i Kraakevaag)

---------

SULEN (Ref#: 12235 , Kilde: KulturNav)

SULEN poståpneri, i Kraakevaag, Eivindvig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.8.1867, med bipostrute til/fra dampskipsanløpsstedet Krakhellesund. Sirk. 15, 8.7.1867.

Poståpneriet lå fra 1.7.1870 på dampskipsanløpsstedet Stensundholm.

Navnet ble fra 1.1.1908 endret til HARBAKKE. Sirk. 72, 14.12.1907.

Ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Florø postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Navnet ble fra 1.1.1933 skrevet HARDBAKKE. Sirk. 34, 16.12.1932.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HARDBAKKE nytt postnr 6924. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under 6924 HARDBAKKE tildelt postnr 6921.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1879, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5980 / 6924)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Johannes Mathisen 1.8.1867.
Ordfører H. Jenssen 1.7.1870.
Kirkesanger Mons Korneliussen Aarø 14.9.1885 (f. 1850).
Sverre Aaøy kst. 1.10.1921 (f. 1902).
Poståpner Ivar Sigfred Netteland 1.9.1969 (f. 1938).
Postbetj. Astrid Marie Gjuvsland 1.7.1991 (f. 1955).
Postsjef Eilif Leander Hjalmar Ludvigsen 1.11.1992.
Postbetj. Solveig Katle fra 10.11.1992.

Årlig poståpnerlønn var i 1867 12 Spd., i 1876 20 Spd., i 1895 kr 140,-, i 1907 kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------