NK 249 – GJERDSVIKA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-186

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GJERDSVIKA (Ref#: 3441 , Kilde: KulturNav)

GJERDSVIKA - se GJERDSVIKEN

---------

GJERDSVIKEN (Ref#: 3442 , Kilde: KulturNav)

GJERDSVIKEN poståpneri, i Sande herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.1.1889 med virksomhet fra 1.1.1899, og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Haugsbygden. Sirk. 48, 24.12.1898.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til GJERDSVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6077 GJERDSVIKA ble nedlagt fra 1.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 4.6.1998.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk GJERDSVIKA nytt postnr 6083.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6077 / 6083)
Poståpnere/styrere:
Komm.sersjant R.J. Gjærde 1.1.1899 (død 28.8.1909).
Enke Nicoline Gjærde kst. 28.8.1909, fast 2.11.1909 (f. 1865).
Tlf.best. Anton Gjerde kst. 1.6.1930 (f. 1874).
Alfred Rasofiel Gjerde 1.11.1946 (f. 1911).
Landpostbud Eva Lise Muren 1.8.1978 (f. 1945). (Antakelig komb.lp.bud og styrer).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1902 kr 100,-, i 1907 kr 150,-, i 1913 kr 200,- og i 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------