NK 249 – AUSTAFJORD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AUSTAFJORD (Ref#: 453 , Kilde: KulturNav)

Austafjord poståpneri i Vigten herred, Namdal fogderi under Namsos postkontor ble opprettet ved Kgl. res. av 4.2. og 8.5.1889 med virksomhet fra 1.7.1889 og med to ganger ukentlig bipost til/fra Vikten poståpneri. Sirk. 14, 20.6.1889.

Fra 1.1.1919 ble poståpneriet lagt under Rørvik postktr. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper benevnt underpostktr. fra ca. 1973/74 og fikk senere status postktr. C

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble antagelig tilsendt ved opprettelsen.

Tildelt postnummer 7924 i 1968.

Postkontoret ble lagt ned 1.6.1997. Ny postadresse: 7900 Rørvik (Kilde: Retting nr 1 til håndboken Norske Postkontor, 1996)

Poståpnere/styrere:
A. Dahls enke fra 1.7.1889 - Handelsmann Chr. Dahl fra 1.1.1896
Handelsmann Chr. H. Ulsund ble kst. 1.7.1902
Chr. M. Dahl ble midlertidig kst. 8.7.1903
Arnt Kristian Sæternæs ble kst. fra 1.6.1904
Chr. H. Ulsund fra 28.7.1905 (f. 1872)
Fru Ragnfrid Horseng fra 1.9.1937 (f. 1893)
Leif Ulsund var midlertidig fra ca. 1945 til 1.5.1948 da R. Horseng igjen ble tilsatt.
Kirsten Mathilde Horseng Knoff fra 1.10.1956 (f. 1915)
Posteksp. Trygve Tomas Jørpeland 1.11.1980 (f. 1949)
Ragnhild Strand var vikar fra 13.4.1983, fast 1.1.1986 (f. 1944)

De første kjent poståpnerlønninger:
Poståpneren var ulønnet av Postvesenet frem til 1896. Dette året ble årlig lønn satt til kr. 150,- Fra 1903 kr. 200,-, fra 1913 kr 250,-,
og fra 1917 kr 350,-. Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

---------