NK 248 – SPRO

Utrop: kr 5

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:18
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #991-119

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SPRO (Ref#: 11704 , Kilde: KulturNav)

SPRO poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Nesodden herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 1.8.1910. Sirk. 35, 18.7.1910.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

1460 SPRO postkontor C ble lagt ned fra 1.6.1989. Ny postadresse: 1464 FAGERSTRAND. Sirk. 18, 19.5.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1460)
Poståpnere/styrere:
Fru Karen Paulsen Kjækstad 1.8.1910 (f. 1873).
Sersjant Alf Robert Rosén 1.5.1930 (f. 1894). Under tjenestefri i tiden 19.5.-- 2.9.1939 med Dagny Rosén som vikar.
Harald Juel Wingereid 15.8.1942.
Ethel Kristiansen 1.7.1946 (f. 1923).
Vikarer fra 1.8.1979.
Poststyrer (vikar) Inger Lise Gunbjørnsen 1.12.1981 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 100,-, i 1914 kr 250,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------