NK 247 – UGLA

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-43

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

UGLA (Ref#: 13458 , Kilde: KulturNav)

UGLA - se BYAASEN

---------

BYAASEN (Ref#: 1405 , Kilde: KulturNav)

BYAASEN poståpneri, på Myrens, i Strindens herred, Søndre Trondhjem amt , under Trondhjem postktr., i landpostruten Trondhjem--Byaasen, ble underholdt fra 1.4.1916. Sirk. 13, 27.3.1916.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BYÅSEN.

Navnet ble fra 1.1.1922 endret til UGLA. Sirk. 71, 21.12.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under postkontoret UGLA nytt postnr og navn: 7024 TRONDHEIM. Fra samme tid fikk postboksadressatene under UGLA tildelt nytt postnr og navn: 7424 TRONDHEIM.

Nytt BYÅSEN postkontor har fått postnr og navn: 7426 TRONDHEIM, mens postboksadressatene under Byåsen omdeling har fått postnr 7421, 7422 og 7423 TRONDHEIM.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble muligens levert ved opprettelsen.

(7002 Trondheim)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Nils Vigen 1.4.1916 (død 16.3.1921).
Anders Vigen kst. 16.3.1921, fast 1.11.1921 (f.1881, død 11.5.1942).
Anna Wigen midlt. 11.5.1942, fast 15.5.1943 (f.1895).
Nils Tomas Wigen 1.6.1948 (f.1928).
Posteksp. Johanne Brodahl 1.7.1966 (f.1939).
Postkass. Audhild Bollingmo Melgård 1.5.1977 (f.1951).
Postkass. D Laila Helene Andresen vikar 16.9.1982 (f.1953).
Postkass. Johanne Gåsvik 1.11.1985 (f.1933).
Postm. (vik.): Postst. Oddbjørg Kvamme, Hospitalsløkkan, 1.12.1998.

I 1916 var den årlige poståpnerlønnen kr 100,- med 50% dyrtidstillegg fra 1.7.1917.

---------