NK 247 – TORVIKBUKT

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:22
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TORVIKBUKT (Ref#: 13099 , Kilde: KulturNav)

TORVIKBUKT - se ØRE

---------

ØRE (Ref#: 14702 , Kilde: KulturNav)

ØRE poståpneri, i Øre annex til Thingvold prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 4.7.1866, med virksomhet fra 15.8.1866 og med to ganger ukentlig postgang til/fra Thingvold poståpneri. Sirk. 13, 13.7.1866.

Navnet ble fra 1.7.1912 endret til TORVIKBUGT. Sirk. 42, 25.6.1912.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet TORVIKBUKT. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.10973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 6485 ble tatt i bruk fra postnummerordningens innføring fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble dette endret til postnr 6639. Sirk. 18, 19.5.1980.

Det første datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1882.

(6485 / 6639)
Poståpnere/styrere:
Peder Ambjørnsen Myklebostad 15.8.1866. (På gården Myklebostad.)
Furér Møllerup kst. 16.12.1885.
Landh. Thor Andreas Nilsen Haavardsholm 1.4.1886 (f. 1858, død 2.3.1909).
Martha Haavardsholm (Myklebost) kst. 3.3.1909, fast 7.4.1909.
Frk. Hilde Haavardsholm 21.10.1913 (f. 1894).
Fru Ragna Svendsen 1.1.1920 (f. 1884).
Olav W. Orset 1.12.1922 (f. 1897). (På Torvik.)
Ranveig Langset ble kst. 1.9.1967 (f. 1927).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1866 1876 1886 1889 1897 1906 1912 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 68 80 200 250 350 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------