NK 247 – TODALEN

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:22
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-121

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TODALEN (Ref#: 12998 , Kilde: KulturNav)

TODALEN poståpneri, i Todalens annex til Stangvigs prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.9.1868, med virksomhet fra 1.11.1868. Samtidig ble det opprettet en ukentlig bipostrute mellom Todalen og Stangvig poståpneri. Sirk. 28, 24.10.1868.

Poståpneriet ble i 1901 flyttet til Todalsøren og fra 1907 flyttet til gården Baugen, 150 m fra dampskipsanløpsstedet Todalsøren.

Fra 1.4.1962 ble poståpneriet lagt under Sunndalsøra postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1970 igjen lagt under Kristiansund N. postområde. Sirk. 28, 27.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(6645)
Poståpnere/styrere:
Nils Andersen Todalshaug 1.11.1868.
Føderådsmann Tørris Nilsen Halle 1.1.1877.
Fanejunker O. Halle kst. 17.2.1900.
Skomaker Johan Larsen Halle 1.4.1901 (f. 1871).
Lars Halle 1.10.1941 (f. 1907).
Tidl. poststyrer Kari Margareth Kvendset 1.10.1976 (f. 1944).

Årlig poståpnerlønn var i 1868 8 Spd., i 1886 kr 48,-, i 1900 kr 100,-, i 1904
kr 150,-, i 1909 kr 200,-, i 1912 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------