NK 247 – RANDABERG PÅ JÆREN

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-38

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RANDABERG PÅ JÆREN (Ref#: 9765 , Kilde: KulturNav)

RANDABERG PÅ JÆREN - se RANDEBERG PAA JÆDEREN

---------

RANDEBERG PAA JÆDEREN (Ref#: 9766 , Kilde: KulturNav)

RANDEBERG PAA JÆDEREN poståpneri, i Hetland herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, med bipostrute fra Stavanger, ble underholdt fra 1.8.1910. Samtidig ble postruten Stavanger -- Tungenes lagt ned. Sirk. 35, 18.7.1910.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RANDEBERG PÅ JÆDEREN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til RANDABERG PÅ JÆREN. Sirk.53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til bare RANDABERG. Sirk. 37, 6.10.1975.

Status ble fra 1.1.1979 endret til postkontor B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Ved omorganisering av postnummemrsystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4070 RANDABERG tildelt postnr 4096.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4070)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Handelsbest. Torbjørn A. Fjelland 1.8.1910.
Handelsbest. Gabriel Berntsen Flikke 1.4.1913.
Handelsbest. Isak Bøe kst. 1.4.1930 (f.1902).
Ole Marthon Sør-Reime kst. 1.9.1970, fast 1.5.1980 (f.1928).
Gunn Bente Andresen vikar fra 1.9.1991.
Postmester Gunn Bente Andresen 1.10.1992.
Postmester (vikar) Kenneth Olav Barøy fra 1.1.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 150,-, i 1913 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------