NK 247 – NELAUG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-199

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NELAUG (Ref#: 8326 , Kilde: KulturNav)

NELAUG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Aamli herred, Nedenes amt, under Arendal postkontor, ble underholdt fra 1.4.1915. Sirk. 13, 26.3.1915.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret NELAUG nytt postnr 4863.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4840 / 4863)
Poståpnere/styrere:
Banevokter Kristen Heimdal 1.4.1915.
Banevokter Ludvig Bredsten 1.10.1915.
Agny Olsen 1.10.1920 (f.1895).
Stasj.eksp. fru Hege Fredriksen 1.4.1921 (f.1896).
Olga Aaleborg midlertidig fra 20.6.1924.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.4.1927.

Årlig poståpnerlønn var i 1915 kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------