NK 247 – MATRAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MATRAND (Ref#: 7682 , Kilde: KulturNav)

MATRAND - se EIDSKOG JERNBANESTATION

---------

EIDSKOG JERNBANESTATION (Ref#: 2033 , Kilde: KulturNav)

EIDSKOG JERNBANESTATION poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidskog prestegjeld, Vinger og Odalen fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res 24.9.1865 med virksomhet fra 1.12.1865, ved at det fra 4.11.1865 ble opprettet daglig postbefordring på jernbanen mellom Kongsvinger og Charlottenberg i Sverige.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet EIDSKOGEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postktr. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.10.1913 endret til MATRAND. Sirk. 42, 20.9.1913.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2215 MATRAND ble lagt ned fra 1.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 30, 27.11.1997.

Ved omorganisering av postnummersysteemt fra 1.3.1999 fikk MATRAND nytt postnr 2235.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble antakelig tilsendt først i 1867.

(2215 / 2235)
Poståpnere/styrere:
St.mester Berg 1.12.1865.
St.mester Ludv. Opsahl 1.12.1878.
St.mester Christiansen 1.4.1881.
Alexander Nicolay Larsen 16.8.1883.
Telegrafist H. Solberg kst. 17.4.1889.
Haaken Valdemar Stuebergh 3.3.1890.
Handelsm. Holger Johannessen 1.10.1902 (f. 1863).
Overtatt av Norges Statsbaner 15.2.1933.
Postbetj. Steinar Nordermoen 1.12.1983 (f. 1965) komb.styrer og l.p.bud.

Årlig poståpnerlønn var:

1865 1868 1878 1885 1908 1914 1917
Spd. 36 40
Kr 320 400 600 650 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------