NK 247 – KVINLOG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-64

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVINLOG (Ref#: 6536 , Kilde: KulturNav)

KVINLOG - se HELLE brevhus

---------

HELLE (Ref#: 4359 , Kilde: KulturNav)

HELLE brevhus, på gården Hamarheim, i Fjotland herred, Lister og Mandal amt, under Flekkefjord postktr., ble opprettet den 1.9.1905. Poststedet er i enkelte kilder benevnt Andal i Helle og opprettet ca 1884. Dette synes imidlertid å måtte være en feil eller forveksling.

Brevhuset HELLE ble lagt ned fra 1.7.1908 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Hammerheim..

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 185.

Brevhusstyer:
Gårdbr. Tønnes S. Helle 1.9.1905.


HAMMERHEIM poståpneri, på Helle, i Fjotland herred, Lister og Mandal amt, under Flekkefjord postktr., med bipostrute til Kvinesdal poståpneri (i stedet for landpostbudruten Kvinesdal -- Helle), ble underholdt fra 1.7.1908. Sirk. 34, 24.6.1908.

Poståpneriet ble fra 1.4.1917 flyttet til Øvre Kvinlog gård, og navnet ble samtidig endret til KVINLOG. Sirk. 12, 24.3.1917.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Kvinesdal kommune. (Retting 3 til N.P. 1963).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4473)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Tønnes S. Helle 1.7.1908.
Lærer Ola Andreas Lindefjell 1.7.1916.
Anna F. Kvinlog 1.4.1917 (f. 1879).
Tønnes P. Kvinlog 1.9.1818 (f. 1877, død 1946).
Aslak T. Kvinlog 1.12.1946 (f. 1920).
Liv Tonette Kvinlog kst. 1.11.1972 (f. 1924).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1.7.1909, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, i 1913 kr 150,-, i 1915 kr 200,- og 1.4.1917 kr 300,-.
1.7.1917 kr 500,-.
Samtidig ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------