NK 247 – KORSNES

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1966

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966
Frimerkeauksjon #175-196

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KORSNES (Ref#: 6189 , Kilde: KulturNav)

KORSNES (Tysfjorden) - se KORSNÆS

---------

KORSNÆS (Ref#: 6191 , Kilde: KulturNav)

KORSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Tysfjorden prestegjeld, Salten fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.5.1872. Sirk. 18, 28.5.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bodø postdistrikt. Sirk. 14, 14.6.1880.

Navnet ble fra ca 1890 skrevet KORSNES.

Fra 1.4.1936 ble poststedet lagt under Narvik postdistrikt. Sirk. 10, 18.3.1936.

Poståpneriet KORSNES ble lagt ned fra 1.11.1962 og samtidig omgjort til brevhus I med pengetjeneste.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert i 1874.

Poståpnere:
Handelsmann Nicolai Normann fra 15.5.1872.
Tlgr.stasjonsbestyrer B. Olsen fra 1.4.1876.
Handelsmann Nicolai Ingemann Normann fra 17.10.1882 (f. 1843).
Sverre Normann 14.10.1918 (f. 1887).
Ds.eksp. Magdalene Normann 16.10.1940 (f. 1877).
Ds.eksp. Aagot Olaussen 1.9.1946 (f. 1890, død 21.11.1952).
Magdalene Normann midlt. (under ledighet) 21.11.1952.
Postmuseet har ingen noteringer om hvor lenge Magdalene Normann vikarierte, eller om det ble tilsatt ny poståpner.
Brevhusstyrer Bjørn Hveding (f. 1911) ved senere brevhus I kan først ha vært poståpner i den siste tiden før 1.11.1962.

De første årlige lønninger var:

1872 1877 1885 1897 1901 1909 1913 1914
Spd. 12
Kr 100 160 320 400 450 500 550

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.


KORSNES brevhus I, i Tysfjord herred, Nordland fylke, under Narvik postdistrikt ble opprettet fra 1.11.1962 i stedet fordet tidligere poståpneri.
Brevhuset hadde pengetjeneste og postforbindelse med Ofoten -- Fauske -- Narvik-buss. Sirk. 45, 30.10.1962.

Brevhuset KORSNES ble nedlagt fra 1.9.1966. Sirk. 28, 25.8.1966. Ny postadresse: 8275 STORJORD I TYSFJORD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhusstyrer:
Bjørn Hveding fra 1.11.1962 (f. 1911).

Antakelig ble poståpneriets sist tildelte 2-rings datostempel benyttet under virksomheten som brevhus I.

Postgang:
De første opplysninger vi har om postgangen, er fra 1888, da posten mellom Trondhjem og poststedene i Fosen, Nordland, Tromsø og Finnmarken ble sendt med de Bergenske og Nordenfjeldske postdampskip onsdag og fredag (sommer torsdag) og søndag (sommer lørdag) fra Trondhjem i rute (no 1, 2 og 3).

Mellom Bodø, Kjærringø, Leines, Grøtø, Vaag, Bogøen, Sagfjorden, Skutvik, Fikke, Hammerø, KORSNES, Tysfjorden, Lødingen, Tjelde, Liland, Ballangen, Viktoriahavn, Fagernes og Øijord ble også sendt post med D/S "Namsos".

---------