NK 247 – JØSENFJORDEN

Bud nå: kr 43

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 23. mai 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 45 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #193-55

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JØSENFJORDEN (Ref#: 5564 , Kilde: KulturNav)

JØSENFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Valde, i Hjelmeland herred, Ryfylke fogderi, under Stavanger postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.5.1889. Sirk. 7, 12.4.1889.

Posten ble befordret en gang ukentlig mellom poststedet og dampskips-anløpsstedet Tøtlandsvig, i den tid av året da Valde ikke hadde anløp av postførende skip.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneiet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4134 JØSENFJORDEN ble lagt ned fra 1.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4134)
Poståpnere/styrere:
Landh. Jonas Osmundsen Førre 1.5.1889 (f.1849).
Handlende frk. Martha Jonasdatter Førre 1.11.1921 (f.1877).
Ds. eksp. Knut Gil midlt. 1.1.1942, fast 1.3.1942 (f.1914). Under fravær 21.9.1944 -- 15.8.1945 med vikar.
Poststyrer Knut Gil komb. styrer og landpostbud 1.10.1976 (rute 3864). Sirk. 34, 26.11.1976.

Årlig poståpnerlønn var for 1889 kr 25,- fra 1900 kr 80,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------