NK 246II – VUKU

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:44
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-212

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VUKU (Ref#: 14434 , Kilde: KulturNav)

VUKU poståpneri, i annex til Værdalen prestegjeld, Stør-og Værdal fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 1.9.1858, med virksomhet fra 15.11.1858. Poståpneriet ble lagt til gården og handelsstedet Bredningsbjerget nær Østnesbroen, ca. 1 km nedenfor Vuku kirke og ca. 14 km ovenfor Værdalsøren. Sirk. 14, 16.10.1858.

Poståpneriet ble fra 1.1.1917 lagt under Værdalen postkontor. Sirk. 63, 18.12.1916.

Fra 1.7.1930 lagt under Nidaros postkontor (Trondheim postkontor fra 6.3.1931). Sirk. 4, 31.1.1930.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Verdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7660)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Ole Hage 15.11.1858.
Komm.sersjant J. Kvello 15.8.1871.
Sevold Andersen 1.7.1873.
Ole Kvello 26.2.1885.
Bestyrer av Forbruksforeningen, Odin Pedersen Stornæs 1.9.1885.
Enke Anna Stornæs 6.9.1894 (f. 1855).
Poståpnerstillingen ledig 1918--1920, vikarer (?)(?) (?)
Oline Balsgaard (Halager) 1.10.1920 (f. 1898). Hun hadde tjenestefri grunnet sykdom fra 1953 til hun sluttet 1.4.1959, med Harald Balsgaard som midlertidig styrer.
Borgny Eng midlertidig fra 1.4.1959, kst. 1.7.1959, fast 1.7.1960 (f. 1923).
Postkass. Ingvor Ørdal 16.4.1990 (f. 1955).
Res.postkass. Kjetil Aas 1.10.1992.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1872 1884 1893 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 20 28
Kr 160 320 350 400 450 500 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------