NK 246II – STRAUMSGREND

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:06
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-69

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRAUMSGREND (Ref#: 12112 , Kilde: KulturNav)

STRAUMSGREND poståpneri, i Fana herred, Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1930 i stedet for det tidligere brevhus, for den post som kunne sendes til/fra stedet med bipostrute nr 4373 Store Milde --Bergen. Sirk. 37, 13.9.1930.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5064 STRAUMSGREND ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk STRAUMSGREND nytt postnr 5151.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5064 / 5151)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Magnus Strømme kst. 1.10.1930 (f. 1871).
Astrid Strømme midlertidig fra 12.8.1943, fast 1.12.1943 (f. 1907).
Sigfred Johannes Birkelund midlertidig fra 16.3.1955, kst. 1.7.1955, fast 1.7.1956 (f. 1922).
Tor Johan Oppedal kst. 1.6.1963 (f. 1920).
Sigfred Johannes Birkeland 1.11.1965 (f. 1922).
Joan Sellevold 1.9.1970 (f. 1920).
Førstepostfullm. Jostein Bergfjord 1.2.1987 (f. 1957).

---------

STRAUMSGREND (Ref#: 12113 , Kilde: KulturNav)

STRAUMSGREND brevhus, i Fana herred, Hordaland fylke, under Bergen postkonto., ble opprettet den 1.7.1922.

Brevhuset STRAUMSGREND ble lagt ned fra 1.10.1930 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 44.

Brevhusstyrer:
Gårdbr. Magnus Strømme 1.7.1922 (f. 1871).

---------