NK 246II – SANDVIKSBERGET

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-36

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDVIKSBERGET (Ref#: 10624 , Kilde: KulturNav)

SANDVIKSBERGET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Osen herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1893. Sirk. 37, 17.12.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Steinkjer postkontor. Sirk. 24, 10.8.1961.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirkl. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7743 SANDVIKSBERGET, i Steinkjer postområde, ble lagt ned fra 1.3.1996. Ny postadresse: SANDVIKSBERGET, 7740 STEINSDALEN. Sirk. 4, 9.2.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7743)
Poståpnere/styrere:
Landh. Joh. S. Sundet 1.1.1893.
Normann Hopen 1.2.1917 (f. 1886, død 23.11.1918).
Enke Anna Hopen (Buarø) midlertidig under ledighet fra 23.11.1918, fast 1.4.1919 (f. 1886).
Ds.eksp. Ingard Hepsø 1.9.1951 (f. 1925).

Årlig poståpnerlønn var i 1893 kr 100,-, i 1901 kr 200,-, i 1908 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.19178 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------