NK 246II – SANDSHAMN

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-31

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDSHAMN (Ref#: 10587 , Kilde: KulturNav)

SANDSHAMN - se under Nytt SANDSHAVN

---------

SANDSHAVN (Ref#: 9122 , Kilde: KulturNav)

Nytt SANDSHAVN poståpneri, i Sandø herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1891, med bipostrute til/fra Larsnes poståpneri 2 ganger ukentlig i vinterfisketiden (februar--mars), ellers 1 gang ukentlig. Sirk. 16, 25.6.1891.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SANDSHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6089)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. Peder Johannes Koppen 1.7.1891 (f. 1843).
Camilla Koppen Sandvik 14.10.1918 (f. 1896).
Bjarne Hide kst. 1.11.1964 (f. 1941).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var fra 1899 kr 160,-, fra 1902 kr 200,-, fra 1906 kr 300,-, fra 1909 kr 400,-, fra 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det git et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------