NK 246II – REINE

Vinnende bud: kr 15

Feilstilt stempel

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Feilstilt stempel
Frimerkeauksjon #178-145

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

REINE (Ref#: 9842 , Kilde: KulturNav)

REINE poståpneri, i Flakstad prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Nordland postkontor, ble først underholdt under Lofotfisket i mars--mai 1851. Sirk., 25.5.1850, og Sirk. 31, 31.12.1851.

Kgl.res av den 13.1.1852 og 2.5.1855 bekrefter at poståpneri er opprettet.

Poståpneriet ble fra 1.1.1858 lagt under Lofoten posteksp.

Lagt under Nordland postkontor fra 1.10.1862, under Namsos postkontor fra 1.9.1866.

Poståpneriet fikk helårlig virksomhet fra 1872.

Fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganiseirng av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8390 REINE tildelt postnr 8398.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 235 (ca 1855/56).
Fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaveden 6.1.1859.

(8390)
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Handelsm. Lund 1.1.1862.
H. Sverdrup 1.4.1875.
Handelsm. og ds.eksp. Hartvik Fredrik Brodtkorb Sverdrup 1.12.1884 (f. 1840).
Kaare Lamark midlertidig fra 1.1.1942.
Bendiks Nilsen midlertidig fra 4.9.1942, fast 1.4.1943 (f. 1898).
Handelsm. og ds.eksp. Cato Sverdrup gjeninntrådt fra 1.12.1945, med Bendiks Nilsen som midlertidig styrer under Cato Sverdrups fravær som stortingsmann i 1946. Cato Sverdrup døde 9.4.1948.
Bendiks Nilsen fortsatt midlertidig fra 10.4.1948, fast 1.1.1949 (f. 1898).
Kst. postass. Harald Bjerkelo 1.6.1958 (f. 1926).
Poståpner Einar Eilertsen 1.2.1960 (f. 1903).
Roald Larsen kst. 1.1.1965 (f. 1928).
Kst. avd.sj. II Terje Åsmund Granhus 1.3.1974 (f. 1946).
Poststyrer (vikar) Arne Kransvik kst fra 1.12.1976 (f.1918).
Postkass.D Edith Johnsen 1.5.1988 (f. 1956).

Lønnen ble fra opprettelsen og fram til 1869 bestemt årlig av Dept. (i gj.snitt) 8 Spd. Ellers de første årlige poståpnerlønninger:

1870 1872 1875 1880 1883 1884 1895 1901 1916
Spd. 14 26 34
Kr 240 320 400 500 750 1000
og +div
450 till. u.
fiske

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------