NK 246II – ONA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:14
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ONA (Ref#: 9377 , Kilde: KulturNav)

ONA poståpneri, i Sandø herred, Agerø og Romsdal fogderier, under Molde posteksp., ble ifølge en eldre poståpnerprotokoll opprettet den 7.8.1876 og er tatt med i den første heretter foreliggende poststedsfortegnelse 1880.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel av 2-rings vanlig type først i 1888.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ONA nytt postnr 6483.

(6423 / 6483)
Poståpnere/styrere:
Fyrvokter Carl Gerhard Danielsen 7.8.1876.
Sivert Olsen Ona 18.5.1892 (f. 1850).
Sivert Jonas S. Viken 1.11.1921 (f.1887).
Petter Viken midlertidig fra 1.7.1954, kst. 1.10.1954, fast 1.1.1956 (f.1924).
Jenny Viken kst. 1.10.1963.
Solveig Oddrun Iversen 1.4.1967 (f. 1943).

Den først kjente årlige poståpnerlønnen var i 1897 kr 120,-, i 1902 kr 150,-, i 1909 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------