NK 246II – NAUSTE I ROMSDAL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-36

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NAUSTE I ROMSDAL (Ref#: 8279 , Kilde: KulturNav)

NAUSTE I ROMSDAL - se EIRISFJORD

---------

EIRISFJORD (Ref#: 2118 , Kilde: KulturNav)

EIRISFJORD poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. med virksomhet fra 1.7.1871, og med ukentlig bipost rute til/fra Næsset poståpneri. Poståpneriet lå i Næsset prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postktr. Sirk. 14, 27.6.1871.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet ERESFJORDEN, og fra 1.7.1898 endret til NAUSTE I ROMSDALEN. Sirk. 21, 30.6.1898.

Fra 1.10.1921 endret til NAUSTE I ROMSDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper omgjort 1.11.1973 til underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.10.1975 ble navnet endret til bare NAUSTE. Sirk. 33, 2.9.1975.

Fra 1.1.1982 endret til ERESFJORD. Sirk. 37, 3.11.1981.

Ifølge "Norske filatelistika" ser det ut for at poststedet fikk tildelt datostempel først i 1887, av 2-rings vanlig type.

(6470)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Peter Madsen Sira 1.7.1871 (på gården Sira).
Karine Petersdatter Sira 20.8.1886 (f.1860).
Agronom, senere ds.eksp. Einar Strand 15.2.1926 (f.1901).
Hans Strand 16.1.1971.
Anne Karin Gjøen vikar 15.10.1974, kst. 1.8.1976, fast 1.1.1978 (f.1937).
Postkasserer Aud E. Gjøen fra 1.3.1993.

De første årlige poståpnerlønninger:

1871 1889 1896 1901 1906 1910 1912 1913 1914 1917
Spd 8
Kr 100 160 200 250 300 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------