NK 246II – MINDLAND

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-08

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MINDLAND (Ref#: 7865 , Kilde: KulturNav)

MINDLAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Mindlandet, i Tjøtta herred, Nordland amt, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 1.1.1909. Sirk. 67, 23.12.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8866 MINDLAND, i Sandnessjøen postområde, ble lagt ned fra 1.6.1997. Ny postadresse: 8860 TJØTTA. Sirk. 10, 15.4.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8866)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Harald Olsen 1.1.1909 (f.1874).
Egil Nilssen 1.7.1942.
Idar Nilssen kst. 1.9.1961 (f.1936).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------