NK 246II – MEREN

Utrop: kr 5

Nedlagt 1975

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:56
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1975
Frimerkeauksjon #991-25

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MEREN (Ref#: 7802 , Kilde: KulturNav)

MEREN poståpneri - se UTENGA brevhus II

---------

UTENGA (Ref#: 13602 , Kilde: KulturNav)

UTENGA brevhus II, i Lier herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble opprettet fra 1.4.1924 i stedet for det tidligere poståpneri.

Brevhuset UTENGA ble midlertidig lagt ned den 31.10.1930, men ble gjenopprettet i 1931.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til MEREN I LIER v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset MEREN I LIER ble lagt ned fra 1.10.1943 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Meren.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 440 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i oktober 1934.

Brevhusstyrer:
Stasj.eksp. Lovise Fagernes 1.4.1924 (f. 1872).


MEREN poståpneri, i Lier herred, Buskerud fylke, under Drammen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1943 i stedet for det tidligere brevhus Meren i Lier.
Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 2270 Lierbanen. Sirk. 24, 20.9.1943.

Poståpneriet ble fra 1.1.1962 lagt under Lierbyen postkontor. Sirk. 39, 21.11.1961.

Fra 10.1971 igjen lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 3416 MEREN ble lagt ned fra 1.11.1975. Ny postadresse: 3400 LIERBYEN. Sirk. 39, 20.10.1975.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(3416)
Poståpnere/styrere:
Meieri- og handelsbest. Arne Stensrud 1.10.1943 (f. 1906).
Gerda Helgerud midlertidig fra 16.5.1945.
Arne Stensrud tilbake fra 1.1.1947 (f. 1906).

Poståpnerlønnen var det første år kr 300,-, fra 1944 kr 1.600,- og fra 1946 kr
1.900,-.

---------

UTENGEN (Ref#: 13604 , Kilde: KulturNav)

UTENGEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Lier herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1909. Sirk. 67, 23.12.1908.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til UTENGA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet UTENGA ble lagt ned fra 1.4.1924 og samtidig omgjort til brevhus II. Sirk. 8, 31.3.1924.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpner:
Stasj.eksp. Lovise Fagernes 1.1.1909 (f. 1872).

Årlig poståpnerlønn var i 1909 kr 100,-, i 1912 kr 150,-, i 1913 kr 200,-, i 1914 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------