NK 246II – HOLMØYANE

Vinnende bud: kr 46

Uvanlig stempel. Grad 6

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6
Frimerkeauksjon #178-116

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOLMØYANE (Ref#: 4748 , Kilde: KulturNav)

HOLMØYANE - se HOLMØIENE

---------

HOLMØIENE (Ref#: 4747 , Kilde: KulturNav)

HOLMØIENE poståpneri, i Hornindalen herred, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postktr., ble opprettet den 1.7.1897. ,Sirk. 27, 30.6.1897.

Poståpneriet hadde postforbindelse med "D/S Dølen" på Hornindalsvannet, og utenfor dampfartstiden med 3 ganger ukentlig landpostbudrute til/fra Hornindalen.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HOLMØYANE. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6794 HOLMØYANE ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HOLMØYANE nytt postnr 6779.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6794 / 6779)
Poståpnere/styrere:
Skolestyrer, senere gårdbr. Ole M. H. Holmø 1.7.1897.
Arbeidsskolestyrer Jon O. Holmøy 17.3.1913 (f. 1879).
Tlf.styrer Olav Johnsen Holmøy kst. 1.7.1928 (f. 1906).
Fra ca 1976/77 var det komb.styrer/landp.bud ved stedet, og landpostbud Ola Rasmus Holmøy er notert 1.1.1980 (f. 1938).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 120,-, fra 1905 kr 150,- og fra 1908 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------