NK 246II – EKNE

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EKNE (Ref#: 2137 , Kilde: KulturNav)

EKNE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i samme annex til Skogn prestegjeld, Stør- og Verdal fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.4.1874. Sirk. 4, 28.3.1874.

Poståpneriet ble inntil videre lagt ned 24.9.1874, og ble satt i virksomhet igjen 1.2.1876. Sirk. 13, 24.9.1874 og 5, 28.3.1876.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Levanger postktr. Sirk. 17, 10.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postktr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postlontoret 7624 EKNE ble lagt ned fra 1.3.1997. Ny postadresse: Ekne, 7620 SKOGN. Sirk. 2, 29.1.1997.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tildelt først i 1876, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7624)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer J. Frengen 15.4.1874.
Vikarer 25.9.1874.
Skolelærer J. Frengen 1.2.1876.
Kirkesanger L. Solstad 8.10.1888.
Handelsm. Ole Dybvad 15.2.1898.
Elen Oline Dybvad 2.4.1903.
Frk. Aasta Moe 4.12.1912 (f. 1888).
Inga Falstad (Sve) 1.1.1927 (f. 1905). Under midlt. tj.frihet i 3 mnd. fra 15.2.1940, og i 3 mnd. fra 1.4.1943 med Johanna Lien som midlt. styrer.
Posteksp. Torill Aasrum 1.5.1978 (f. 1953).
Posteksp. Bjørg Haldis Rokne 1.3.1979.
Rannveig Margrethe Mihle 1.4.1981 (f. 1949).
Poststyrer Gunn Elin Kummernes Sandness vikar 1.9.1988 (f. 1958).
Poststyrervikar Gunn Elin Kummernes Sandnes 1.5.1989 (f. 1958).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1874 1876 1891 1901 1907 1911 1914 1917
Spd. 12 24
Kr 150 200 300 400 450 500

---------