NK 246II – BOTNE I VESTFOLD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-131

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BOTNE I VESTFOLD (Ref#: 1081 , Kilde: KulturNav)

BOTNE I VESTFOLD - se BOTNE I JARLSBERG

---------

BOTNE I JARLSBERG (Ref#: 1080 , Kilde: KulturNav)

BOTNE I JARLSBERG poståpneri, på Godaker, i Botne herred, Jarlsberg og Larvik amt, under Holmestrand postkontor, i postruten Holmestrand -- Tuft, ble underholdt fra 1.1.1901. Sirk. 47, 8.12.1900.Navnet ble fra 1.1.1930 endret til BOTNE I VESTFOLD. Sirk. 53, 18.12.1929.Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Navnet ble fra 1.9.1975 endret til bare BOTNE. Sirk. 21, 2.6.1975.Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.(3088)

Poståpnere/styrere:

Lærer L. N. Hystad 1.1.1901 (f. 1849).

Martha Hystad 1.11.1921 (f. 1873).

Ivar Henry Gulhaugen midlertidig fra 3.2.1938, fast 1.1.1940 (f. 1898).

Landpostbud Bernt Godtfred Gustavsen midlertidig fra 1945, fast 1.10.1946 (f. 1909).

Evelyn Oline Tufte kst. 1.12.1966 (f. 1926).

Poststyrer (vikar) Marja-Leena Dignes fra 1.4.1991.

Poststyrer (midlertidig) Ingeborg Loe Karlsen fra 1.7.1997.Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902. Årlige poståpnerlønninger deretter:1902 1909 1912 1913 1917

Kr 100 150 200 250 350Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------